Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 183 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zakończony
od 30.10.2018 do 29.03.2019, RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18
Opublikowano: 26.09.2018
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Zakończony
od 29.10.2018 do 19.11.2018, RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18
Opublikowano: 26.09.2018
RPO 3.3.2.

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Zakończony
od 30.09.2018 do 06.11.2018, RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18
Opublikowano: 30.08.2018
RPO 1.3.

Działanie 1.3. Małopolskie Centra Innowacji

Zakończony
od 30.09.2018 do 31.12.2018, RPMP.01.03.00-IP.01-12-041/18
Opublikowano: 30.08.2018
RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Zakończony
od 29.09.2018 do 07.11.2018, RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
Opublikowano: 29.08.2018
RPO 4.4.2.

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Zakończony
od 29.09.2018 do 05.11.2018, RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18
Opublikowano: 28.08.2018
RPO 3.1.2.

Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Zakończony
od 29.09.2018 do 30.11.2018, RPMP.03.01.02-IZ.00-12-051/18
Opublikowano: 28.08.2018
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Zakończony
od 28.09.2018 do 26.11.2018, RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18
Opublikowano: 28.08.2018
RPO 11.2.

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Zakończony
od 24.09.2018 do 31.01.2019, RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18
Opublikowano: 22.08.2018
RPO 3.3.1.

Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Zakończony
od 31.07.2018 do 18.09.2018, RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18
Opublikowano: 29.06.2018
RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Zakończony
od 27.07.2018 do 06.08.2018, RPMP.08.05.00-IP.02-12-026/18
Opublikowano: 24.07.2018
RPO 4.2.

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa

Zakończony
od 31.05.2018 do 28.08.2018, RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18
Opublikowano: 27.04.2018
RPO 5.2.2.

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zakończony
od 28.05.2018 do 29.06.2018, RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18
Opublikowano: 27.04.2018