Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 208 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 3.4.3.

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zakończony
od 31.05.2019 do 16.07.2019, RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19
Opublikowano: 30.04.2019
RPO 5.1.1.

Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Zakończony
od 28.05.2019 do 26.07.2019, RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19
Opublikowano: 25.04.2019
RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Zakończony
od 20.05.2019 do 31.07.2019, RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19
Opublikowano: 18.04.2019
RPO 9.2.2.

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Zakończony
od 20.05.2019 do 31.07.2019, RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19
Opublikowano: 18.04.2019
RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Zakończony
od 30.04.2019 do 18.06.2019, RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19
Opublikowano: 29.03.2019
RPO 5.2.2.

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zakończony
od 30.04.2019 do 28.06.2019, RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19
Opublikowano: 28.03.2019
RPO 10.1.1.

Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

Zakończony
od 30.04.2019 do 29.05.2019, RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19
Opublikowano: 27.03.2019
RPO 10.1.2.

Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR

Zakończony
od 30.04.2019 do 29.05.2019, RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19
Opublikowano: 27.03.2019
RPO 10.1.3.

Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Zakończony
od 30.04.2019 do 26.06.2019, RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19
Opublikowano: 27.03.2019
RPO 8.6.1.

Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Zakończony
od 29.04.2019 do 20.05.2019, RPMP.08.06.01-IP.02-12-015/19
Opublikowano: 29.03.2019
RPO 9.3.

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

Zakończony
od 31.03.2019 do 24.04.2019, RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19
Opublikowano: 28.02.2019
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończony
od 31.03.2019 do 30.09.2019, RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19
Opublikowano: 28.02.2019
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zakończony
od 31.03.2019 do 29.05.2019, RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19
Opublikowano: 28.02.2019
RPO 8.4.1.

Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

Zakończony
od 29.03.2019 do 13.05.2019, RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19
Opublikowano: 26.02.2019