Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 183 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 6.1.4.

Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR

Zakończony
od 28.05.2018 do 27.07.2018, RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18
Opublikowano: 26.04.2018
RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zakończony
od 30.04.2018 do 29.05.2018, RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18
Opublikowano: 28.03.2018
RPO 3.4.3.

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zakończony
od 30.04.2018 do 29.05.2018, RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18
Opublikowano: 28.03.2018
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończony
od 30.04.2018 do 02.10.2018, RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18
Opublikowano: 23.03.2018
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Zakończony
od 30.03.2018 do 25.05.2018, RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18
Opublikowano: 27.02.2018
RPO 8.4.2.

Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian

Zakończony
od 30.03.2018 do 16.04.2018, RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18
Opublikowano: 27.02.2018
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zakończony
od 30.03.2018 do 27.06.2018, RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18
Opublikowano: 22.02.2018
RPO 4.1.2.

Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Aktualny
od 26.02.2018 do 27.12.2019, RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18
Opublikowano: 25.01.2018
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 14.02.2018 do 19.02.2018, RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/18
Opublikowano: 09.02.2018
RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Zakończony
od 31.12.2017 do 30.01.2018, RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17
Opublikowano: 30.11.2017
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Zakończony
od 31.12.2017 do 05.02.2018, RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17
Opublikowano: 30.11.2017
RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Zakończony
od 30.12.2017 do 28.02.2018, RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17
Opublikowano: 30.11.2017
RPO 9.2.1

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: E. rozwój opieki długoterminowej

Zakończony
od 30.12.2017 do 14.02.2018, RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17
Opublikowano: 30.11.2017