Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 208 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Zakończony
od 18.03.2019 do 04.11.2019, RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19
Opublikowano: 15.02.2019
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 14.03.2019 do 18.03.2019, RPMP.08.01.00-IP.02-12-004/19
Opublikowano: 13.03.2019
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 15.02.2019 do 22.02.2019, RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19
Opublikowano: 14.02.2019
RPO 3.2.

Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Zakończony
od 31.12.2018 do 02.04.2019, RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18
Opublikowano: 30.11.2018
RPO 3.4.5.

Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo

Zakończony
od 30.11.2018 do 05.02.2019, RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18
Opublikowano: 31.10.2018
RPO 10.2.1.

Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

Zakończony
od 30.11.2018 do 15.05.2019, RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18
Opublikowano: 25.10.2018
RPO 10.2.2.

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Zakończony
od 30.11.2018 do 15.05.2019, RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18
Opublikowano: 25.10.2018
RPO 7.2.4.

Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zakończony
od 29.11.2018 do 31.01.2019, RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18
Opublikowano: 19.10.2018
RPO 4.5.2.

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Zakończony
od 26.11.2018 do 28.12.2018, RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18
Opublikowano: 19.10.2018
RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zakończony
od 30.10.2018 do 29.03.2019, RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18
Opublikowano: 26.09.2018
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Zakończony
od 29.10.2018 do 19.11.2018, RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18
Opublikowano: 26.09.2018
RPO 3.3.2.

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Zakończony
od 30.09.2018 do 06.11.2018, RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18
Opublikowano: 30.08.2018
RPO 1.3.

Działanie 1.3. Małopolskie Centra Innowacji

Zakończony
od 30.09.2018 do 31.12.2018, RPMP.01.03.00-IP.01-12-041/18
Opublikowano: 30.08.2018
RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Zakończony
od 29.09.2018 do 07.11.2018, RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
Opublikowano: 29.08.2018