Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 5 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 11.2.

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Zakończony
od 24.09.2018 do 31.01.2019, RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18
Opublikowano: 22.08.2018
RPO 11.4.

Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Zakończony
od 29.12.2017 do 15.03.2018, RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17
Opublikowano: 28.11.2017
RPO 11.2.

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Zakończony
od 31.03.2017 do 30.06.2017, RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17
Opublikowano: 28.02.2017
RPO 11.1.2.

Poddziałenie 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych

Zakończony
od 31.03.2017 do 07.07.2017, RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17
Opublikowano: 28.02.2017
RPO 11.1.1.

Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Zakończony
od 31.03.2017 do 01.06.2017, RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17
Opublikowano: 28.02.2017