Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 9 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Aktualny
od 11.05.2020 do 29.06.2020, RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20
Opublikowano: 10.04.2020
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Aktualny
od 27.04.2020 do 24.06.2020, RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20
Opublikowano: 25.03.2020
RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Aktualny
od 20.04.2020 do 19.06.2020, RPMP.01.01.00-IZ.00-12-006/20
Opublikowano: 19.03.2020
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Aktualny
od 29.02.2020 do 30.06.2020, RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20
Opublikowano: 24.01.2020
RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Aktualny
od 30.11.2019 do 24.06.2020, RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19
Opublikowano: 30.10.2019
RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Aktualny
od 30.11.2019 do 24.06.2020, RPMP.09.01.01-IP.01-12-040/19
Opublikowano: 30.10.2019
RPO 4.1.2.

Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Aktualny
od 26.02.2018 do 26.06.2020, RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18
Opublikowano: 25.01.2018
RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

Aktualny
od 06.03.2017 do 26.06.2020, RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17
Opublikowano: 01.02.2017