Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 2 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Aktualny
od 26.02.2021 do 08.03.2021, RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21
Opublikowano: 26.01.2021
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Aktualny
od 26.02.2021 do 08.03.2021, RPMP.08.02.00-IP.02-12-004/21
Opublikowano: 26.01.2021