Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 3 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Aktualny
od 30.04.2021 do 27.07.2021, RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21
Opublikowano: 31.03.2021
RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

Aktualny
od 27.04.2021 do 31.12.2021, RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21
Opublikowano: 26.03.2021
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Aktualny
od 29.03.2021 do 09.06.2021, RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21
Opublikowano: 23.02.2021