Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 3 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Planowany
od 30.12.2019 do 03.02.2019, NR: RPMP.08.02.00-IP.02-12-043/19
Opublikowano: 29.11.2019
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Planowany
od 30.12.2019 do 03.02.2020, RPMP.08.02.00-IP.02-12-042/19
Opublikowano: 29.11.2019
RPO 3.3.1.

Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Planowany
od 30.12.2019 do 03.03.2020, RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19
Opublikowano: 29.11.2019