Sukcesy projektów

Poznaj wybrane inwestycje zrealizowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.