Digitalizacja Sakralnego Dziedzictwa Małopolski

Sakralne_Dziedzictwo_640.jpg

Projekt ma na celu digitalizację i udostępnienie wybranych archiwaliów z Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (będącego w depozycie Uniwersytetu Papieskiego).

Na Uniwersytecie Papieskim tworzona jest cyfrowa baza zdjęć i opisów dzieł sztuki sakralnej w Małopolsce. Digitalizowane są dzieła sztuki ze 168 obiektów sakralnych regionu, w tym kościołów, kaplic, pomników nagrobnych, dzieł sztuki stanowiących wyposażenie wnętrz, w szczególności obrazów i rzeźb, ołtarzy, pomników nagrobnych i epitafiów. Na platformie zamieszczane są zeskanowane archiwalia, a sfotografowane już egzemplarze są obrabiane graficznie i precyzyjnie opisywane. Oprócz dzieł sztuki prezentowane są sylwetki artystów i rzemieślników, fundatorów, duchownych powiązanych z parafią.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 października 2019 r.

Dane

Projekt: Sakralne Dziedzictwo Małopolski
Beneficjent: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Oś priorytetowa: 2. Cyfrowa Małopolska
Działanie: 2.1 E-administracja i otwarte
Poddziałanie: 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne