II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce

Centrum_Sztuki_Moscice_Tarnow (2).jpg

W drugim etapie modernizacji Centrum Sztuki Mościce postawiono na stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla realizacji bogatej oferty kulturalnej. Jest to możliwe dzięki zmodernizowanej Sali widowiskowej, zapewniającej komfortowe warunki zarówno dla artystów, jak i publiczności.

Centrum_Sztuki_Moscice_Tarnow (1).jpg

Świetna akustyka, energooszczędne oświetlenie, prezentacje cyfrowe oparte na wykorzystaniu wiązek światła i laserów, przestrzenny dźwięk, a także realizacja programów dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku (pętla indukcyjna, audiodeskrypcja) - zapewniają wyższy niż dotąd standard obcowania ze sztuką.

Centrum_Sztuki_Moscice_Tarnow (3).jpg

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 lipca 2018 r.

Dane

  • Projekt: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa
  • Beneficjent: Centrum Sztuki Mościce
  • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne
  • Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego