Integracyjny żłobek Terefere - szansą na dobry start dla dzieci i ich mam, Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE sp. z o.o.

żłobek_terefere.jpg

Kto może skorzystać?

Cel projektu to ułatwienie minimum 44 matkom z województwa małopolskiego pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi zdrowymi oraz matkom dzieci z niepełnosprawnościami w okresie maksymalnie 12 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu, poprzez zapewnienie ich pociechom miejsca w  żłobku integracyjnym z autorskim programem rozwoju ruchowego, rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i integracji społecznej.

Formy wsparcia

W żłobku znajduje się sala integracji sensorycznej (sala SI), która jest przewidziana na codzienne ćwiczenia rehabilitacyjne. Zakres zajęć każdorazowo poprzedzony jest diagnozą potrzeb przygotowaną przez zespół lekarzy i terapeutów (np. neonatologów, fizjoterapeutów, logopedów). Diagnoza ta określa, ile konkretnie godzin zajęć i jakiego rodzaju będzie konieczne do przeprowadzenia, aby osiągnąć spodziewane efekty (postęp i rozwój dziecka). Rehabilitacja jest prowadzona głównie przez fizjoterapeutów, logopedów, psychologów dziecięcych. W sali zamontowano huśtawkę rehabilitacyjną i uwzględniono miejsce do rehabilitacji w postaci mat do ćwiczeń.

Obecnie w projekcie występuje 3 dzieci z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2016 r. do 31 marca 2019 r.

Dane

Projekt: Integracyjny żłobek Terefere - szansą na dobry start dla dzieci i ich mam
Beneficjent: Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE sp. z o.o.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym