Kubuś i Przyjaciele V

Kto może skorzystać?

Projekt jest skierowany do 42 Małopolan opiekujących się dziećmi do lat 3.

Formy wsparcia 

Inicjatywa ma na celu zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 42 osób (36 kobiet i 6 mężczyzn), mieszkańców Małopolski, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka Kubuś i Przyjaciele V w Krakowie dla 42 dzieci.

W żłobku prowadzone są następujące zajęcia:

  • logopedyczne,
  • z języka angielskiego,
  • muzyczne,
  • muzyczne z języka angielskiego.

Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Personel projektu został przeszkolony w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.

Okres realizacji 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

zlobek-kubus-i-przyjaciele.jpg

Tytuł projektu: Kubuś i Przyjaciele V
Beneficjent: Dawid Baranowski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym