Lokomotywa - niepubliczne żłobki w Małopolsce, Rafał Leśniak "Małopolskie Centrum Edukacji"

przedszkole_lokomotywa_sukces.jpg

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany do 47 Małopolan (43 kobiet i 4 mężczyzn) opiekujących się dziećmi do lat 3. Są to osoby bez pracy - bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (12 kobiet, 1 mężczyzna) oraz osoby powracające do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym (31 kobiet, 3 mężczyzn).

Formy wsparcia

Kluczowym wsparciem udzielanym w ramach projektu jest opieka żłobkowa dzieci od 20 tygodni do 3 lat.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2016 r. do 31 marca 2018 r.

Dane

Projekt: Lokomotywa - niepubliczne żłobki w Małopolsce
Beneficjent: Rafał Leśniak "Małopolskie Centrum Edukacji"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym