Małopolska Karta Aglomeracyjna

mka_640.jpg

Fot. http://mka.malopolska.pl/

System łączy Krakowską Kartę Miejską (KKM) oraz Tarnowską Kartę Miejską (TKM), Szybką Kolej Aglomeracyjną (SKA), koleje regionalne (Koleje Małopolskie oraz Przewozy Regionalne), a także daje możliwość korzystania z parkingów Park&Ride oraz zakupu biletów okresowych i jednorazowych w automatach i infokioskach. 

Z systemu można korzystać za pomocą: karty MKA - spersonalizowanego nośnika, na którym można zapisywać usługi komunikacyjne, aplikacji iMKA na smartfony lub tablety, która udostępnia wszystkie usługi systemu MKA. Karta MKA posiada własną infrastrukturę w postaci automatów MKA. Automaty zlokalizowane są w rejonie przystanków kolejowych na trasach SKA, w Krakowie w Punkcie Obsługi Klienta oraz w centrum Tarnowa. Dodatkowo karta jest akceptowana w Krakowie w ponad 100 automatach Krakowskiej Karty Miejskiej i w Tarnowie w infokioskach. Małopolska Karta Aglomeracyjna rozbudowuje się o nowe rozwiązania i rozszerza na całe województwo małopolskie. Będą to m.in. system informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, system CICO (checkINcheckOUT) w pojazdach SKA, zainstalowanie w pojazdach SKA czytników kart, rozbudowa sieci akceptacji karty MKA na peronach SKA, wyposażenie parkingów, rozbudowa systemu informatycznego, dostawa urządzeń.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 28 lutego 2017 r. do 31 październik 2020 r.

Dane

Projekt: Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II
Beneficjent: Województwo Małopolskie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura transportowa
Działanie: 7.2 Transport kolejowy
Poddziałanie: 7.2.3 Regionalny transport kolejowy