Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości

Kraków_Muzeum-Podgórza-oddział-Muzeum-Historycznego-Miasta-Krakowa_1.jpg

W zniszczonym przez lata Zajeździe pod św. Benedyktem powstało wspaniałe miejsce, które przedstawia historię wielokulturowej części Krakowa – Podgórza. To oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, o którego powstanie starali się sympatycy i mieszkańcy tej dzielnicy. Dzięki unijnemu wsparciu możliwe było przystosowanie zabytkowego budynku do nowoczesnych potrzeb Muzeum Podgórza. 

Kraków_Muzeum-Podgórza-oddział-Muzeum-Historycznego-Miasta-Krakowa_2.jpg

Na poziomie piwnic powstały dwie sale edukacyjne, sanitariaty oraz pomieszczenie magazynowe. Na parterze i pierwszym piętrze usytuowano pomieszczenia ekspozycyjne – wystawę stałą „Miasto pod kopcem Kraka” na parterze, a piętro wyżej sale wystaw czasowych. Wszystkie sale w Muzeum Podgórza mają swoje nazwy, a dodatkowo zostały podzielone na strefy tematyczne.

Kraków_Muzeum-Podgórza-oddział-Muzeum-Historycznego-Miasta-Krakowa.jpg

Ważna jest również funkcja kulturalna obiektu. Muzeum uwydatnia wartość historyczną zabytku i chroni dziedzictwo miejsca, w którym się znajduje – dzielnicy Podgórze. Jednocześnie wpływa na rozwój oferty kulturalnej Krakowa i aktywizuje mieszkańców, którzy współuczestniczą w tworzeniu placówki będącej swego rodzaju

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 17 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

Dane

  • Projekt: Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1
  • Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
  • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne
  • Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego