Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Przedsiębiorstwa AMAL

AMAL.JPG

Producent mebli AMAL II z Tarnawy Dolnej specjalizuje się w produkcji bukowych mebli dziecięcych. Oferowane przez przedsiębiorstwo produkty są ekologiczne, produkowane z najwyższej jakości materiałów, a dodatkowo są ponadczasowe i bardzo trwałe. 

Projekt realizowany przez firmę polegał na wdrożeniu Strategii działalności międzynarodowej oraz budowaniu pozycji liczącego się gracza na rynkach: szwedzkim, hiszpańskim, węgierskim i bułgarskim. 

Zaplanowane w Strategii działania pozwoliły na zwiększenie konkurencyjności spółki, nawiązanie nowych kontaktów handlowych i wzrost przychodów firmy oraz umożliwiły zaprezentowanie oferty na tle konkurencji.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 11 maja 2016 r. do 31 marca 2017 r. 

Dane

  • Projekt: Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Przedsiębiorstwa AMAL
  • Beneficjent: AMAL II Spółka Jawna Zadora Matuszczyk
  • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa 3
  • Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki