Pro life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

program-badan_640.jpg

Kto może skorzystać?

Cel projektu stanowi zwiększenie poziomu uczestnictwa osób z terenu powiatu suskiego w wieku aktywności zawodowej w programie zdrowotnym profilaktyki raka jelita w latach 2017-2019, a przez to zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory.

Projekt jest adresowany do osób zdrowych, zamieszkujących/pracujących/uczących się na terenie województwa małopolskiego, bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita w wieku:

 • pomiędzy 50 a 65 lat;
 • pomiędzy 40 a 65 lat, gdy mają krewnego I stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego;
 • od 25 do 65 lat, gdy mają wskazanie poradni genetycznej.

Formy wsparcia

ZOZ w Suchej Beskidzkiej jest realizatorem Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych. W rezultacie projektu zostanie wykonane 300 dodatkowych badań kolonoskopowych.

W ramach projektu prowadzone są działania edukacyjno-informacyjne na terenie całego powiatu suskiego oraz realizowane następujące zadania:

 • przygotowanie materiałów edukacyjnych,
 • podstrona internetowa programu profilaktyki,
 • film Pro life,
 • kampania w Internecie,
 • spoty reklamowe w radiu,
 • organizacja „Białej Soboty”,
 • artykuły o tematyce prozdrowotnej z zakresu edukacji o profilaktyce raka jelita,
 • szkolenia dla lekarzy POZ,przygotowanie gadżetów promujących profilaktykę raka jelita,
 • umożliwienie dojazdu na badania,
 • opieka nad osobami niesamodzielnymi,
 • wykonanie badania kolonoskopowego.

Skutecznym sposobem promocji badań kolonoskopowych jest organizacja „Białej Soboty”.  Podczas trwania akcji uczestnicy mogą skorzystać z wielu porad, w tym: konsultacji lekarskich, pielęgniarskich, psychologicznych, porad dietetycznych oraz licznych badań, m.in. kolonoskopii, USG, cytologii. Największym zainteresowaniem cieszą się badania USG. Uczestnicy akcji mogą również uzyskać komplet informacji o tym, jak prowadzić zdrowy tryb życia, jak prawidłowo się odżywiać, spróbować potraw przygotowanych przez szpitalną kuchnię, których składniki zmniejszają ryzyko zachorowania na nowotwory. Dla najmłodszych uczestników „Białej Soboty” organizowane są przed szpitalem liczne atrakcje, m.in.: dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, basen z kulkami oraz malowanie twarzy.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r.

Dane

Projekt: Pro life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego
Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania  aktywności zawodowej
Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne