Remont i przebudowa szklarni "Holenderka"

Holenderka_640.jpg

Przebudowa oraz modernizacja zabytkowej szklarni „Holenderka” zapewnia całoroczny dostęp dla odwiedzających. Holenderka mieści największą w Polsce kolekcję storczyków składającą się z ponad 350 gatunków i odmian storczyków z całego świata.

Do przebudowy obiektu zastosowano nowoczesne technologie i optymalne rozwiązania budowlane, w postaci odpowiednich materiałów izolujących o najwyższej jakości. Powstał system automatycznego sterowania klimatem, aby zmniejszyć energochłonność szklarni i pozwolić na utrzymanie wewnątrz właściwej temperatury i wilgotności. Nowo powstały ciąg komunikacyjny pozwala na swobodne poruszanie się wśród ekspozycji. Rozmieszczenie kolekcji na specjalnych stołach zapewnia roślinom odpowiednią ochronę i pielęgnację.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest  w okresie od 3 marca 2014 r. do 30 września 2018 r.

Dane

Projekt: HOLENDERKA - Ochrona rzadkich gatunków roślin ex situ poprzez remont szklarni "Holenderka" oraz przebudowa ścieżek edukacji przyrodniczej na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6. Dziedzictwo regionalne
Działanie: 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej