Spot promocyjny Funduszy Europejskich w Małopolsce

Spot promocyjny Funduszy Europejskich w Małopolsce


Spot pokazuje Małopolskę, jako region innowacyjny, przedsiębiorczy, atrakcyjny turystycznie, o wyjątkowym bogactwie kulturowym i ogromnym potencjale ludzkim. To miejsce dla kreatywnych i zdolnych ludzi, efektywnie wykorzystujący Fundusze Europejskie.