Teatr Solskiego wobec problemów społecznych czyli kultura dostępna dla wszystkich

Teatr_Solskiego_Tarnow (3).jpg

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie dąży do tego, by kultura nie ograniczała się do wąskiej grupy osób, ale była dostępna dla każdego. Wszystko za sprawą zrealizowanego projektu unijnego, który pozwolił mieszkańcom miasta i gościom na współtworzenie w nowej przestrzeni teatru wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. 

Teatr_Solskiego_Tarnow (1).jpg

Dodatkowa powierzchnia placówki umożliwia uczniom szkół zawodowych odbycie praktyk w ramach działalności pracowni teatru, a stowarzyszeniom, młodym artystom i grupom nieformalnym bezpłatne korzystanie z sali prób i zaplecza. Nowością jest także zielony dach, który jednocześnie pełni funkcję tarasu i ogrodu zimowego (o powierzchni 198 m2). Wykorzystywany jest też do rozmaitych prezentacji, dostosowanych do szczególnej scenografii miejsca.

Teatr_Solskiego_Tarnow (2).jpg

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Dane

  • Projekt: Teatr Solskiego wobec problemów społecznych czyli kultura dostępna dla wszystkich
  • Beneficjent: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
  • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne
  • Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego