Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. "Kościuszko - bohater wciąż potrzebny"

Kopiec_Kosciuszki_Krakow (2).jpg

Kopiec Kościuszki to jeden z ważniejszych symboli Krakowa. Został usypany w XIX wieku w formie symbolicznej mogiły jako hołd dla wielkiego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki. Projekt utworzenia muzeum oraz trasy edukacyjnej powstał z myślą o grupie osób najczęściej odwiedzających to miejsce – dzieciach i młodzieży, którzy dzięki temu będą mogli jeszcze lepiej poznać historię swoich przodków i ich dążenie do wolności.

Interaktywna wystawa, prezentacje 3D i wirtualne wizualizacje, których utworzenie możliwe jest dzięki środkom unijnym, uzupełniają się ze specjalistyczną biblioteką oraz ogrodem kościuszkowskim – strefą rekreacji i odpoczynku. W muzeum pojawią się wyjątkowe eksponaty związane z postacią generała, które dotąd nie były prezentowane szerszej publiczności.

Zrekonstruowane zostaną także elementy XIX-wiecznego fortu Kościuszko, a przed wejściem stanie makieta kopca, którą będą mogły poznawać – za pomocą dłoni – osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 27 lipca 2015 r. do 30 września 2019 r.

Dane

  • Projekt: Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. " Kościuszko - bohater wciąż potrzebny" w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  • Beneficjent: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie
  • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne
  • Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego