Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „BOBAS” w Tuchowie w celu ułatwienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi powrotu na rynek pracy lub znalezienia na nim miejsca

Kto może skorzystać?

Projekt jest skierowany do 16 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w gminie Tuchów.

Formy wsparcia 

W ramach projektu 16 rodziców/opiekunów dzieci  w wieku do lat 3 w gminie Tuchów będzie miało możliwość powrotu lub znalezienia miejsca na rynku zatrudnienia.

Wyżywienie dla dzieci przygotowywane jest w żłobku, który zatrudnia wykwalifikowaną kucharkę odpowiedzialną za ułożenie odpowiedniego jadłospisu i przygotowywanie posiłków. 

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zlobek-w-Tuchowie.jpg

Tytuł projektu: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „BOBAS” w Tuchowie w celu ułatwienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi powrotu na rynek pracy lub znalezienia na nim miejsca 
Beneficjent: Mirosław Żurobski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym