Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski

Wezel_640.jpg


Nowo powstała trasa ma duże znaczenie w układzie komunikacyjnym województwa, łączy drogi o znaczeniu regionalnymi i wojewódzkim. Połączenie zwiększyło dostępność komunikacyjną województwa, poprawiło warunki podróżowania zapewnia jego rozwój.

Projekt obejmuje: budowę trasy o długości 1060,20 m od ul. Księcia Józefa do połączenia z południową obwodnicą Krakowa – autostradą A4 w węźle Mirowskim; rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 780 na długości 162,5 m (ul. Księcia Józefa) i rozbudowę łącznicy autostradowej na długości 80,50 m w Krakowie oraz w miejscowości Kryspinów, gmina Liszki.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 20 listopada 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.