Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego

Kolonoskopia-jest-wykonywana-przez-specjalistow.jpg

Kto może skorzystać?

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu brzeskiego, a także bocheńskiego w wieku aktywności zawodowej przekładający się na wzrost liczby wykonywanych badań kolonoskopowych. Adresatami inicjatywy są osoby w wieku od 50-65 lat lub 25-49 lat, jeśli znajdują się w grupie ryzyka.

Formy wsparcia 

Pierwotnie projekt zakładał przebadanie 600 osób. W marcu 2018 r. beneficjent zwiększył wartość wskaźnika rezultatu kluczowego z 600 na 900 oraz poszerzył grupę docelową o powiat bocheński z uwagi na fakt, że na badania zgłaszali się mieszkańcy z tego obszaru. Ponadto realizator inicjatywy organizuje prelekcje, a także spotkania z właścicielami firm oraz pracownikami mające na celu wzrost wiedzy dotyczącej badań.

Okres realizacji 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Dane: 

Tytuł projektu: Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego 
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy 
Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej 
Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne