Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich

Pociagi_640.jpg

Projekt obejmuje zakup 13 fabrycznie nowych pociągów przeznaczonych do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej. Nowe pociągi obsługują pasażerów na liniach: Wieliczka Rynek – Kopalnia – lotnisko Kraków Airport oraz Kraków – Tarnów.

Nowy tabor oferuje pasażerom pełen komfort podróży: ciche, klimatyzowane wnętrza, ergonomiczne fotele, internet, gniazdka elektryczne, nawiewne ogrzewanie i stojaki dla rowerów. W pojazdach zastosowano nowoczesny system wizualnej i dźwiękowej informacji pasażerskiej, monitorowanie wnętrza oraz system zliczania pasażerów. Dodatkowo pojazdy wyposażono w defibrylator AED. Tabor dostosowany jest do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, pojazdy wyposażone są m.in. w urządzenia typu rampa oraz windy automatyczne.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest  w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Dane

Projekt: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich
Beneficjent: Województwo Małopolskie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 7. Infrastruktura transportowa
Działanie: 7.2 Transport kolejowy