Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów

Autobusy_640.jpg

Projekt obejmuje zakup 107 autobusów, w tym 60 autobusów 12-metrowych, 20 autobusów elektrycznych, 12 autobusów hybrydowych, 15 autobusów midi z silnikami Euro 6 oraz zakup 12 automatów biletowych Krakowskiej Karty Miejskiej.

Autobusy są wyposażone w wiele funkcji wpływających na bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów, np. monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, urządzenie alarmowe umożliwiające szybki kontakt ze służbami kontroli ruchu, przyciski oznaczone w sposób komunikatywny dla osób niewidomych i niedowidzących, wydzielone stanowiska dedykowane osobom z niepełnosprawnością ruchu poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zastosowanie funkcji obniżenia pojazdu z prawej strony, klimatyzację, system informacji pasażerskiej.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest  w okresie od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Dane

Projekt: Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 4. Regionalna polityka energetyczna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski