Funkcjonowanie projektów europejskich w dobie epidemii koronawirusa


Webinarium dotyczące funkcjonowania projektów europejskich w dobie epidemii koronawirusa. Omówione zostaną wybrane zapisy tzw. specustawy funduszowej z 3 kwietnia 2020 r.