Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach dofinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020

Webinarium dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych w projektach dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020