Wsparcie dostępne w Małopolsce dla osób i podmiotów, które działają lub chcą rozpocząć swoją działalność w III sektorze

Działaj społecznie – wsparcie w sferze ekonomii społecznej