Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej - Webinaria Funduszy Europejskich

Webinarium dotyczącego pozyskiwania środków w ramach konkursu z
Poddziałania, Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.