Wsparcie unijne dla przedsiębiorców na opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania

Webinarium dla przedsiębiorców, którzy mają innowacyjny pomysł, chcą go
opracować i wdrożyć do własnej działalności – informacje o naborze wniosków w ramach Podziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.