Wsparcie unijne dla przedszkoli

Webinarium Funduszy Europejskich dotyczące pozyskiwania środków w ramach konkursów z Poddziałań 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT oraz 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.