Wsparcie unijne z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi

Webinarium dotyczące pozyskiwania środków w ramach konkursu z Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.