Wsparcie z Funduszy Europejskich na aktywizację zawodową oraz założenie własnej działalności gospodarczej

Dowiedz się, jakie są możliwości otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich na zakładanie firmy, kursy, szkolenia, staże, praktyki.