Zasady oraz sposób prowadzenia kontroli realizacji projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie merytoryczno-finansowym

Podczas webinarium prezentujemy zasady i sposób prowadzenia kontroli realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie merytoryczno-finansowym.