Ankieta dotycząca systemu oceny projektów

31.03.2021
Departament Funduszy Europejskich zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ma ona na celu uzyskanie opinii na temat dotychczasowego systemu prowadzenia oceny projektów w ramach RPO WM, możliwych do wprowadzenia rozwiązań oraz usprawnień, zarówno na etap wyboru projektów, jak również w procesie realizacji projektów.

Badanie ankietowe stanowić będzie wstęp do prac koncepcyjnych związanych z przygotowaniem procesu oceny wniosków o dofinansowanie w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027. A

Wypełnienie ankiety zajmie 15 minut. 

Wypełnij ankietę

Dziękujemy bardzo za pomoc i zaangażowanie!