Badanie zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego projektami z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwo publiczno-prywatne

13.10.2022

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 planowane jest wsparcie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), które będą mogły otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich na preferencyjnych zasadach.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej obecnie prowadzi badanie rynku, którego celem jest zdiagnozowanie, ile jednostek samorządu terytorialnego (JST) planuje realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do jednostek samorządu terytorialnego o wzięcie udziały, w tym badaniu poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej planowanych projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej.  

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu nie więcej niż 15 minut.  Ankieta będzie dostępna do 28 października 2022 r. 

W przypadku pytań, dotyczących ankiety, prosimy kontaktować się ze specjalistkami ds. partnerstwa publiczno-prywatnego z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie:

Więcej informacji na temat PPP można znaleźć na stronie www.ppp.gov.pl/czym-jest-ppp/.