Chcesz aplikować o środki na badania i rozwój? Poznaj małopolskie inteligentne specjalizacje [VADEMECUM BENEFICJENTA]

Kategoria: Nabory wniosków
01.08.2016
​Inteligentne specjalizacje to 7 obszarów, na które Małopolska stawia w perspektywie 2014-2020.

Czym są inteligentne specjalizacje?

Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarki lub nauki, które każdy z polskich regionów zidentyfikował i będzie rozwijał w perspektywie 2014-2020. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary, pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego. Skupienie działań inwestycyjnych na konkretnych obszarach gospodarki pozwala też na lepsze wykorzystanie zasobów i środków finansowych. 

Poznaj małopolskie inteligentne specjalizacje

Kluczowe branże dla regionu to:

  • Nauki o życiu (Life Science)
  • Energia zrównoważona
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym multimedia (ICT)
  • Chemia
  • Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń),
  • Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
  • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego. 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Inteligentne specjalizacje oraz w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf,). 

Sprawdź, czy Twój projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami 

Jeśli złożyłeś wniosek w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy – zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów – będzie on oceniany pod katem zgodności z regionalną inteligentną specjalizacją.  Uzyskasz ocenę pozytywną, jeśli wykażesz, że działania i infrastruktura planowane w ramach projektu wpisują się w specjalizacje. Jeśli nie spełnisz tego warunku, otrzymasz ocenę negatywną i Twój projekt zostanie odrzucony. Natomiast jeśli złożyłeś wniosek w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Twój projekt może być premiowany za zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją.