Chronię, więc jestem - Fundusze Europejskie są dobre dla środowiska!

01.04.2019
Ruszyła kampania wizerunkowa promująca Fundusze Europejskie w Małopolsce pod hasłem "Fundusze Europejskie są dobre dla środowiska".

Przez miesiąc na billboardach, plakatach, w Internecie i prasie prezentowane będą przykłady projektów środowiskowych dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie wpisuje się w najnowszy program samorządu województwa - EKO Małopolska, który ma aktywizować gminy do efektywniejszej walki o czyste powietrze. To uzupełnienie dotychczasowych programów ochrony środowiska, nie tylko w zakresie walki ze smogiem, ale także dotyczących segregacji odpadów czy oczyszczania ścieków.

CHRONISZ PRZYRODĘ – RATUJESZ ŻYCIE

Wg WHO ponad 30% chorób spowodowanych jest niekorzystnym wpływem środowiska, a aż 40% z nich dotyczy dzieci. Jak się przed tych chronić? Przede wszystkim dbać o otoczenie, w którym żyjemy. Może to robić każdy z nas, choćby poprzez zmianę prostych nawyków; wystarczy oszczędzać wodę i energię czy segregować śmieci. Potężnym narzędziem służącym ochronie środowiska są także Fundusze Europejskie.

NATURALNIE….DLA ŚRODOWISKA

Wspieranie inwestycji przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego zawsze należało do priorytetów w strategii rozwoju regionu. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego przeznaczono bezpośrednio na ten cel ponad 138 mln euro. Już dziś widać, że wspólne działania gmin, mieszkańców, przedsiębiorstw realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych znacząco przyczyniają się poprawy stanu naszego środowiska. Dobre praktyki i odważne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska zasługująna wsparcie. Dlatego między innymi powstał program EKO Małopolska, który ma dodatkowo uświadomić gminom, że większe zaangażowanie w tego rodzaju działania przekłada się na możliwość uzyskania większego dofinansowania dla projektów zorientowanych na ekologię.

WIDZIANE Z BLISKA

Największym atutem Małopolski są jej walory przyrodnicze. 5 parków narodowych, 11 krajobrazowych, 10 obszarów chronionego krajobrazu, 85 rezerwatów przyrody, 97 obszarów Natura 2000 jest, co podziwiać i o co dbać.

Kampania promująca projekty środowiskowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pokazuje, jak dzięki tym przedsięwzięciom zmienia się nasza przyroda i otoczenie. Ma ona na celu pokazanie pozytywnej ingerencji FE w ochronę małopolskiej przyrody oraz zwrócenie uwagi, że są to środki ogólnie dostępne i przejrzyste, które bezpośrednio wpływają na rozwój województwa oraz poprawę życia jego mieszkańców.

Oto, co dla środowiska naturalnego Małopolski zrobił Fundusze Europejskie.

NATURA! NATURALNIE CHRONIONA

Na zdjęciu widoczna przyroda Dunajca i Popradu. Ponadto widoczny jest napis hasztag EkoMalopolska oraz Fundusze Europejskie są dobre dla środowiska chronią przyrodę dunajca i popradu. W prawym dolnym rogu możemy zauważyć logo Funduszy Europejskich, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, logo Małopolski i logo Unii Europejskiej.

Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody – kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu to projekt, dzięki, któremu wybudowana została niezwykła ścieżka przyrodnicza zlokalizowana na terenach zalewowych Dunajca i Popradu. Bobrowisko w Starym Sączu zachwyca nie tylko mieszkańców, ale także turystów i miłośników przyrody. W weekendy średnio ok. 1000 osób przyjeżdża podziwiać niezwykłą konstrukcję przecinających stawy i z dwóch czatowni podglądać przyrodę.

Na zdjęciu widoczna jest pustynia błędowska. Ponadto widoczny jest napis hasztag EkoMalopolska oraz Fundusze Europejskie są dobre dla środowiska ratują pustynię błędowską. W prawym dolnym rogu możemy zauważyć logo Funduszy Europejskich, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, logo Małopolski i logo Unii Europejskiej.

Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja

Pustynia Błędowska to niewątpliwie jedna z większych ciekawostek przyrodniczych i Krajobrazowych w Polsce. Zwana “Polską Saharą”, największa pustynia na naszym kontynencie, to największy obszar piasków lotnych w środku kraju. Teraz ma szanse stać się także hitem turystycznym Małopolski Zachodniej. Znakiem rozpoznawczym inwestycji jest „Róża Wiatrów” - system drewnianych altan połączonych pomostami wraz z tablicami informacyjnymi.

Na zdjęciu widoczne jest schronisko umieszczone na pogórku w lesie. Ponadto widoczny jest napis hasztag EkoMalopolska oraz Fundusze Europejskie są dobre dla środowiska rozwijają turystykę ekologiczną. W prawym dolnym rogu możemy zauważyć logo Funduszy Europejskich, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, logo Małopolski i logo Unii Europejskiej.

Markowy produkt turystki górskiej „Zielone schroniska”

Piękno polskich gór przyciąga na szlaki wielu turystów. Z troski o ich bezpieczeństwo i wygodę, w 18 schroniskach ciągnących się od Jaworzyny Krynickiej po Leskowiec, zrealizowano ze środków unijnych wspólny projekt pn. Zielone Schroniska. Obiekty wyposażono w ogólnodostępne kuchnie turystyczne, punkty naprawy sprzętu turystycznego, dostęp do multimediów, czy zaplecza konieczne do udzielania pierwszej pomocy (w tym w sprzętu ratującego życie). W schronisku na Markowych Szczawinach wytyczono również zimowe trasy do wędrówki. Tytułowy zielony kolor zobowiązuje, dlatego w niektórych obiektach zainstalowano kolektory słoneczne i zmodernizowano oczyszczalnie ścieków, aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie schroniska na otoczenie.

Na szlaku „Zielonych schronisk”:

BESKIDY ZACHODNIE (część zachodnia)

 1. Schronisko Górskie PTTK na Hali Krupowej
 2. Schronisko Górskie PTTK na Leskowcu
 3. Schronisko Górskie PTTK na Markowych Szczawinach

TATRY:

 1. Hotel Górski Kalatówki
 2. Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki
 3. Schronisko PTTK Murowaniec
 4. Schronisko PTTK Hala Kondratowa
 5. Schronisko Górskie PTTK na Hali Ornak
 6. Schronisko Górskie PTTK na Polanie Chochołowskiej
 7. Schronisko Morskie Oko w Tatrach
 8. Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich

BESKIDY ZACHODNIE (część wschodnia)

 1. Bacówka PTTK na Maciejowej
 2. Bacówka Nad Wierchomlą
 3. Schronisko Górskie PTTK na Hali Łabowskiej
 4. Schronisko Górskie PTTK na Jaworzynie Krynickiej
 5. Schronisko Górskie PTTK na Luboniu Wielkim
 6. Schronisko PTTK na Przehybie
 7. Schronisko Górskie PTTK na Starych Wierchach
 8. Schronisko Górskie PTTK na Turbaczu

REGION EKOLOGICZNEGO TRANSPORTU

Na zdjęciu widoczna jest poruszająca się kolei. Ponadto widoczny jest napis hasztag EkoMalopolska oraz Fundusze Europejskie są dobre dla środowiska zapewniają ekologiczny transport. W prawym dolnym rogu możemy zauważyć logo Funduszy Europejskich, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, logo Małopolski i logo Unii Europejskiej.

„Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich”

W efekcie realizacji tego projektu po Małopolskich torach jeździ 13 nowych pociągów. To pojazdy ekonomiczne i bezpieczne o niskim zużyciu energii elektrycznej. Mają ciche, klimatyzowane wnętrza, wyposażone w ergonomiczne fotele, Internet i gniazdka elektryczne. W pojazdach zastosowano nowoczesny system wizualnej i dźwiękowej informacji pasażerskiej, monitorowanie wnętrza oraz system zliczania pasażerów. Dzięki przejęciu ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy zmniejszyło się natężenia ruchu drogowego, a co za tym idzie także negatywnego wpływu na środowisko.

ALE TO NIE WSZYSTKO

Prezentowane w ramach kampanii projekty mające na celu poprawę, jakości środowiska naturalnego to jedynie kilka przykładów z setek inicjatyw realizowanych na rzecz ochrony przyrody.

Parkingi P & R

Sprawna komunikacja publiczna to podstawowa miasta aglomeracyjnego. W Krakowie powstała sieć parkingów typu P & R (Parkuj i Jedź). Nowe obiekty przy pętlach tramwajowych na Kurdwanowie, Bieżanowie pomieszczą nawet do 277 samochodów. Każdy, kto posiada bilety okresowe komunikacji miejskiej może korzystać z parkingów za darmo. Rozwiązanie stało się możliwe dzięki unijnym dotacjom, powoduje zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta i przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Dzięki funduszom powstały również Parkingi P&R w miejscowościach Trąbki, Biskupice oraz w Zabierzowie czy Świątnikach, aby odciążyć ruch samochodowy w Krakowie.

Autobusy i automaty Krakowskiej Karty Miejskiej

Dzięki dofinansowaniu zakupiono 107 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów, które są nie tylko niezawodne, ale także bezpieczniejsze dla środowiska. Spełniają niezbędne normy emisji spalin, a zastosowane technologie pozwalają odzyskiwać energię nawet z hamowania. W przypadku pojazdów elektrycznych mogą one przejechać nawet 100 km w warunkach miejskich bez ładowania akumulatorów. Z dotacji zakupiono również automaty do obsługi Krakowskiej Karty Miejskiej.

Autobusy MPK w Tarnowie

Podróżowanie komunikacją miejską w Tarnowie jest bezpieczne i komfortowe. Zakup 40 nowych autobusów, poprawia ten komfort jeszcze bardziej. Pojazdy są jednymi z najlepszych na świecie - wyposażone we wszelkie elektroniczne udogodnienia dla pasażerów, w nowoczesne, dotykowe kasowniki, graficzne i głosowe systemy wewnętrznej i zewnętrznej informacji pasażerskiej. Autobusy są również w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowana została również integracja tarnowskiej komunikacji miejskiej z transportem kolejowym oraz możliwość przewozu rowerów.

Ścieżki rowerowe

Wzrastające zakorkowanie ulic sprawiło, że rowery stały się doskonałą alternatywą codziennego transportu. Miasto Kraków podjęło się realizacji całego systemu ścieżek rowerowych dla mieszkańców i turystów. Dzięki dotacji Krakowianie zyskali nową możliwość bezpiecznego przemieszczania się po mieście zgodne z ideą zdrowego trybu życia i ekologizacji środków transportu.

Wiślana Trasa Rowerowa

Wiślana Trasa Rowerowa to trasa z grupy 8 głównych tras Małopolski wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych Województwa Małopolskiego. Długość całej trasy to około 220 km, a jej dwa odcinki zlokalizowane są w centralnej i wschodniej części województwa (od gminy Drwinia (Niepołomice) do gminy Szczucin) oraz w zachodniej i centralnej części województwa (od gminy Brzeszcze do gminy Skawina wraz z łącznikiem do Opactwa w Tyńcu). Trasa rowerowa w większości wykorzystuje wały rzeki Wisły, jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony całkowicie ruchu samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku. Szerokość trasy na wale wynosi 2,5 m. Niewielkie pochylenia i różnice poziomów sprawiają, że poruszanie po niej należy do łatwych.

VeloRudawa

Małopolska realizuje największy w Polsce projekt budowy tras rowerowych. Już za kilka lat rowerzyści będą mogli skorzystać z prawie 1000 kilometrów dobrze oznakowanych ścieżek, które połączą najciekawsze turystycznie i przyrodniczo miejsca w regionie. Jednak już teraz do dyspozycji miłośników dwóch kołek zostało oddanych ponad 300 km tras o najwyższym europejskim standardzie. Velo Rudawa obejmuje odcinek o długości 3,3 km przebiegający przez tereny Zabierzowa, Szczyglic i Balic.

VeloDunajec

Trasa z Biskupic Radłowskich do Wietrzychowic to część projektowanej, dłuższej trasy VeloDunajec, która przebiega przez kilkanaście miejscowości w czterech powiatach południowej Małopolski, po najbardziej atrakcyjnych terenach doliny Dunajca - z widokami na Beskidy, Pieniny i Tatry. Do użytku cyklistów podróżujących zostaną oddane komfortowe Miejsca Obsługi Rowerzystów. W każdym z takich punktów miłośnicy jednośladów będą mogli posilić się i odpocząć, w razie konieczności schronić się przed słońcem, wiatrem i deszczem, a nawet naprawić swój rower.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ …

…odwiedź naszą stronę internetowa  www.rpo.malopolska.pl i dowiedz się, jakie projekty już zostały zrealizowane, a na co możesz jeszcze dostać wsparcie.