Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce – zgłoś swoje wydarzenie

09.09.2020

Beneficjencie, jeśli masz możliwość i planujesz wzorem lat ubiegłych zorganizowanie w plenerze lub w swojej siedzibie w weekend DOFE (25-27 września) wydarzeń, prezentacji zrealizowanych projektów i innych atrakcji dla mieszkańców, w formule zapewniającej bezpieczeństwo uczestnikom, prosimy o przesłanie drogą mailową na podane adresy pełnej informacji dotyczącej planowanych aktywności. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza najpóźniej do 12 września br. 

Koordynatorzy DOFE w Małopolsce: 

Bądźmy razem w weekend DOFE!