Dobczyce jeszcze piękniejsze dzięki inwestycjom unijnym

06.05.2022
Na Wzgórzu Zamkowym w Dobczycach oficjalnie otwarto inwestycje zrealizowane dzięki środkom unijnym w ramach zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. W uroczystym przecięciu wstęgi przy zrekonstruowanych murach miejskich uczestniczyli m.in. marszałek Witold Kozłowski i burmistrz Tomasz Suś. W wydarzeniu wziął udział także udział radny województwa Robert Bylica.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 15 mln złotych, czego 9 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach projektu zostały wykonane przełomowe dla Dobczyc inwestycje, m.in. rozbudowano infrastrukturę parku miejskiego w Dobczycach, zmodernizowano ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Raby, rozbudowano i zmodernizowano korty tenisowe oraz zwiększono atrakcyjność turystyczną Wzgórza Staromiejskiego.

Tablica informacyjna z nazwą projektu i danymi dotyczącymi finansowania

To kolejny ważny krok w konsekwentnej realizacji planów rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce. To także cenny element naszych wspólnych wysiłków na rzecz harmonijnego i zrównoważonego rozwoju Małopolski z wykorzystaniem naturalnego potencjału. Dzięki kolejnym etapom tego projektu Dobczyce nie tylko wypiękniały, ale też wzbogaciły się o elementy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. Nowocześnie i atrakcyjnie zagospodarowane części miasta - szczególnie w okolicy Zbiornika Dobczyckiego i wzgórza zamkowego - z pewnością będą magnesem przyciągającym zarówno mieszkańców naszego regionu, jak i turystów z innych części kraju

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Trzeci, ostatni etap projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego składał się z trzech zadań: rozbudowy parkingu przy ul. Podgórskiej wraz z modernizacją ścieżki wzdłuż Węgielnicy, budowy kładki pieszo-rowerowej w Dobczycach łączącej wzgórze zamkowe z koroną zapory oraz odtworzenia murów miejskich i modernizacji ścieżek spacerowych.

Wzgorze_Zamkowe_fot_P_Stozek-6.jpg

W ramach pierwszego zadania powstało 160 miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie rynku oraz wzgórza zamkowego i korony zapory. Jest to obecnie największy parking na terenie gminy Dobczyce, chętnie wykorzystywany zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Zmodernizowany został również ponad 800 m ciąg komunikacyjny wzdłuż potoku Węgielnica, który stał się popularnym miejscem rekreacyjnym. Spotkamy tam nie tylko spacerowiczów, ale także rowerzystów czy rolkarzy.

Budowa kładki pieszo-rowerowej pozwoliła na połączenie urwistego wzgórza z trasą turystyczną prowadzącą koroną zapory. Kładka nie tylko ułatwia komunikację i łączy dwie największe atrakcje Dobczyc, ale jest także ciekawym obiektem architektonicznym, który doskonale wpisuje się w otaczający go krajobraz.

Wzgorze_Zamkowe_fot_P_Stozek-4.jpg

Dzięki realizacji trzeciego zadania powstała niezwykła, widokowa trasa spacerowa prowadząca wzdłuż odtworzonych murów miejskich. Ich przebieg został odtworzony częściowo w formie muru kamiennego, a częściowo za pomocą metalowych elementów. Rewitalizację przeszła również ścieżka piesza biegnąca wokół klasycystycznego kościoła św. Jana Chrzciciela oraz ścieżka prowadząca północną stroną wzgórza na ul. Podgórską.

Z myślą o mieszkańcach i turystach

Projekt Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap III był realizowany w latach 2018-2022 i stanowił element rozbudowanego przedsięwzięcia, mającego na celu wzbogacenie oferty rekreacyjnej i turystycznej tych okolic. Gmina pozyskała środki na jego realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wcześniej w Dobczycach zostały zrealizowane projekty dot. pierwszego i drugiego etapu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego.

Dobczycki Park Miejski - ZOZD

W ramach projektu „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach” – etap I powstał park miejski z siecią ścieżek pieszo-rowerowych i dwoma placami zabaw. Dodatkowo wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe biegnące wzdłuż rzeki Raby, z których jedna skomunikowana jest z parkiem miejskim.

Z kolei dzięki projektowi „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach” - etap II powstały trzy korty tenisowe, ścianka treningowa oraz budynek zaadaptowany na zaplecze kortów.