Dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową

23.03.2020
W dniach od 16 września do 14 listopada 2019 r. trwał nabór wniosków na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło 127 wniosków o przyznanie pomocy na prawie 350 mln zł.  Kwota wnioskowanej pomocy wynosi niemal 170 mln zł.

Studnia wodociągowa 

"Dzięki tak wysokiej kwocie, którą udało się pozyskać dla województwa małopolskiego na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej obszarów wiejskich, ilość wniosków podlegających ocenie znacznie się zwiększyła. Kolejnych sześciu beneficjentów ma możliwość uzyskania dofinansowania na wdrażanie sprawnych rozwiązań związanych z gospodarką wodno-ściekową na obszarach wiejskich"

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

W dniu 23 stycznia br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zgodnie z nią ponad 70 wniosków zostało poddanych dalszej ocenie, jednakże z przyczyn niezależnych od Samorządu Województwa część wniosków zostało wycofanych i nie podlega dalszej ocenie, co daje możliwość oceny kolejnych projektów.

Możliwość uzyskania dofinansowania uzyskali kolejni wnioskodawcy: 

Gmina Lisia Góra, Gmina Spytkowice, Gmina Proszowice, Wodociągi Proszowickie Spółka z o.o ., Gmina Szczurowa oraz Gmina Tomice.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM