Europejska Współpraca Terytorialna w Małopolsce

18.06.2020

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) stanowi część unijnej polityki spójności od 1990 roku. O wyjątkowości programów EWT na tle innych instrumentów Unii Europejskiej świadczy ich międzynarodowy charakter.

Wsparcie otrzymują tylko działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów służące rozwiązywaniu problemów wykraczających poza granice państw oraz wspólnemu rozwijaniu potencjału różnorodnych obszarów. 

Działania w ramach współpracy terytorialnej są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez trzy kluczowe komponenty: współpracę transgraniczną, współpracę transnarodową i współpracę międzyregionalną. Na programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 przewidziano budżet w wysokości 9,3 mld EUR. 

Województwo Małopolskie może korzystać z następujących programów EWT: 2 programy transnarodowe - EUROPA ŚRODKOWA (Interreg Central Europe) i REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (Interreg Baltic Sea Region) oraz program międzyregionalny INTERREG EUROPA. Ze względu na swoje położenie geograficzne, nasz region może ponadto uczestniczyć w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja. Na uwagę zasługują również pozostałe programy międzyregionalne (Interact, Urbact, Espon), a także programy Komisji Europejskiej i inne m.in. Horyzont 2020, program LIFE oraz tzw. fundusze norweskie. 

Zasadniczą różnicą między 3 typami współpracy jest zakres terytorialny, w ramach którego można realizować wspólne przedsięwzięcia: obszary przylegające do granic państwowych wykorzystują programy współpracy transgranicznej, duże zgrupowania europejskich regionów z kilku lub kilkunastu państw implementują programy współpracy transnarodowej, natomiast wszystkie regiony UE mogą uczestniczyć we współpracy międzyregionalnej. Obok zasięgu geograficznego poszczególne typy programów są zróżnicowane pod względem tematyki. Więcej szczegółów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej tutaj.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM