Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Program zatwierdzony!

07.12.2022
Komisja Europejska zaakceptowała pieniądze dla naszego regionu, które zostaną przekazane do 2027 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Trzy lata trwały zaawansowane prace nad kształtem regionalnego programu na lata 2021-2027, umożliwiające wykorzystanie funduszy europejskich w kluczowych dla rozwoju regionu obszarach. To szereg spotkań i negocjacji, którym przewodniczył marszałek województwa Witold Kozłowski. Zaproszono do rozmów szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych oraz osoby prywatne.

Udział tak szerokiego grona pozwolił na otwartą dyskusję z mieszkańcami regionu oraz wszystkimi zainteresowanymi podmiotami na temat wyzwań i potrzeb stojących przed Małopolską.

5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła wysokość środków finansowych dla naszego regionu, tym samym otwierając nam drogę do uruchomienia naborów, powołania komitetu monitorującego program, przyjęcia szczegółowego opisu priorytetów i wyboru projektów do dofinansowania.

Wczorajszy dzień przyniósł bardzo ważne decyzje dla całej Małopolski. Spotkanie z wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem było poświęcone Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji, ale zostały też zapowiedziane szybkie decyzje, dotyczące zatwierdzenia programu regionalnego dla Małopolski. Trudny okres, który przechodziliśmy od 2019 roku – negocjacji i przygotowań, zakończył się wczoraj ostatecznym zatwierdzeniem środków i całego programu dla Małopolski przez Komisję Europejską. Jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to 264 mln euro będzie przeznaczone na łagodzenie wszystkich skutków transformacji energetycznej, które przede wszystkim dotykają nasz sąsiedni region, czyli Górny Śląsk. My też odczuwamy podobny problem na obszarach Małopolski Zachodniej, a konkretnie ten program dotyczy czterech powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego. Do 2026 roku wydamy około 1,3 mld złotych we wspomnianych czterech powiatach na łagodzenie skutków transformacji energetycznej

- wyjaśnia gospodarz regionu.

Grafika informująca o kwocie wsparcia dla województwa małopolskiego na lata 2021-2027. Na błękitnym tle granatowy napis – „Blisko 2,7 mld euro na rozwój regionu”. Poniżej logotypy Funduszy Europejskich, Małopolski oraz flagi Polski i Unii Europejskiej

Szczegółowy zakres wsparcia Funduszy Europejskich w Małopolsce (FEM) w milionach euro wygląda następująco:

  • badania i rozwój (B+R) oraz przedsiębiorczość: 311 976 380
  • ochrona środowiska: 509 977 736
  • transport miejski: 136 256 409
  • transport regionalny: 200 844 461
  • infrastruktura społeczna: 298 846 736
  • rynek pracy, edukacja i włączenie społeczne: 659 284 451
  • wsparcie dla wspólnot lokalnych: 211 337 246
  • sprawiedliwa transformacja Małopolski Zachodniej: 264 558 697 (w tym pomoc techniczna)
  • pomoc techniczna: 97 216 227 (bez FST)

Kolejna część to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Różne były opinie na ten temat, jak my sobie z tym poradzimy. Chcę dzisiaj podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w całym, dużym procesie przygotowawczym, a później negocjacyjnym. Poradziliśmy sobie dobrze. Małopolska ostatecznie będzie miała do dyspozycji, na tym etapie około 2,7 miliarda euro, co daje według obecnych przeliczników około 13 miliardów złotych. To będą środki przeznaczone na rozwój naszego województwa

- uzupełnił gospodarz regionu.

Chciałbym dzisiaj podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w proces negocjacyjny. Współpracowały ze sobą departamenty, które są zlokalizowane przy ulicy Wielickiej, to taka enklawa Funduszy Europejskich, ale też wiele różnych instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych, strona społeczna instytucji rządowych, a więc tu  była ogromna, zespołowa praca dla Małopolan, która skończyła się, w mojej ocenie, sukcesem, bo chcę Państwa poinformować i podkreślić to, że Fundusze Europejskie, szczególnie Europejski Fundusz Społeczny, to nie jest fundusz dla tych, którzy najlepiej i najszybciej się rozwijają i ten fundusz nie ma powodować jeszcze większych różnic pomiędzy regionami, wręcz odwrotnie, ma wspierać te regiony, które notują słabszy rozwój w stosunku do tych, które rozwijają się szybciej. Małopolska jest jednym z regionów najszybciej rozwijającym się nie tylko w Polsce, ale można śmiało powiedzieć, że w Europie.

- dodaje Witold Kozłowski.

Komisja Europejska przyjęła program „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. Przyjęty program odzwierciedla szczególne potrzeby, wyzwania i możliwości stojące przed regionem, wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat. Patrząc w przyszłość widzimy, że oczywiste i „proste” projekty infrastrukturalne powoli w Małopolsce się kończą. Sieć dróg ekspresowych jest niemalże domknięta, infrastruktura wodno-ściekowa została dostosowana do standardów unijnych, a podstawowe projekty edukacyjne, rewitalizacyjne i kulturalne są już w większości zakończone. Liczymy więc na nieszablonowe pomysły naszych przyszłych beneficjentów. W końcu naszym wspólnym zadaniem jest realizacja ambitniejszych celów związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz budowaniem odporności w oparciu o liczne atuty województwa małopolskiego. Dlatego na cele klimatyczne przeznaczymy bezpośrednio 23% nowego programu, czyli ponad 646 milionów euro, a działania związane z cyfryzacją administracji oraz rozwojem umiejętności cyfrowych to kolejne ponad 79 milionów euro. W sumie Malopolska otrzyma z Funduszy Europejskich 2 miliardy 690 milionów euro

- mówi Angela Martinez-Sarasola – kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska.

Plik do pobrania:

program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027