Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w Nowym Targu

25.01.2023
Za nami druga z sześciu zaplanowanych w województwie konferencji poświęconych nowemu programowi regionalnemu. Jak będą wydawane środki unijne z przyznanej Małopolsce puli na lata 2021-2027, mogli dowiedzieć się uczestnicy wydarzenia z powiatów: wadowickiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

230123MIS133.jpg

Chcemy w najbardziej efektywny sposób wspierać naturalny potencjał małopolskich wsi, gmin, miasteczek i miast w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej w kontekście praw rodziny, bezpieczeństwa publicznego, gospodarki, sportu i turystyki, rekreacji, kultury i edukacji, czy środowiska przyrodniczego. Takie też są założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

Na terenie powiatów: wadowickiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego zrealizowano 3340 różnego rodzaju projektów na łączną kwotę ok. 1,2 miliarda złotych. To inwestycje z obszaru transportu, zdrowia, polityki społecznej oraz kultury, inwestycje drogowe wsparte zarówno środkami budżetu województwa jak również funduszami europejskimi.

230123MIS102.jpg

Inwestujemy w transport kolejowy, modernizujemy trasy dojazdowe oraz nowoczesne pociągi. To widać chociażby na trasie do Zakopanego. W myśl zrównoważonego terytorialnie rozwoju inwestujemy w drogi: trasy dróg wojewódzkich są modernizowane, powstają kolejne obwodnice miast. Wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej, a turystom podróżowało się sprawnie. Nie szczędzimy środków na zdrowie, politykę społeczną i bezpieczeństwo

mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach stworzonej w oparciu o środki europejskie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej szpitale nie tylko wojewódzkie, ale również powiatowe otrzymały wsparcie na walkę z pandemią COVID-19. Do szpitali z terenu powiatów: wadowickiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego popłynęło ok. 30 milionów złotych.

Wśród najważniejszych inwestycji, który służą środowisku wymienić należy budowę PSZOK’u w Gminie Czorsztyn i Spytkowice oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krościenku. Ważnym projektem na terenie okręgu czwartego jest m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminach Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Rabka, Spytkowice, Jabłonka, Szaflary, którego koszt to ok 7,5 mln złotych czy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina za ok 1,8 mln złotych.

Zrealizowaliśmy blisko 20-milionowe inwestycje w obszarze kultury i turystyki. Znaczące wsparcie otrzymały także organizacje pozarządowe.

Ponad 21 milionów przeznaczono na edukację przedszkolną, ok. 35 milionów na edukację ogólną oraz konkretne wsparcie kształcenia zawodowego. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej uruchomiliśmy Pakiet edukacyjny, który w kwocie 60 milionów złotych wsparł małopolskich uczniów i ich szkoły.

230123MIS116.jpg

Kolejne spotkania, na których będzie można dowiedzieć się więcej o nowym programie i kolejnych planowanych krokach jego realizacji (m.in. termin publikacji Szczegółowego Opisu Priorytetów oraz harmonogramu naborów), odbędą się:

  • 27 stycznia, g. 17: 00 - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (ul. Jana Długosza 3),
  • 2 lutego, g. 17: 00 - Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (ul. Rynek 18),
  • 13 lutego, g. 17: 00 - Centrum Sztuki Mościce - Tarnów (ul. Traugutta 1),
  • 20 lutego, g. 17: 00 - Muzeum Lotnictwa w Krakowie (Aleja Jana Pawła II 39).