Fundusze Europejskie łączą mieszkańców

02.09.2020

Za sprawą unijnego wsparcia dawna szkoła w Cikowicach stała się lokalnym centrum aktywności. Mieszkańcy zyskali miejsce spotkań, organizacji wydarzeń, a także atrakcyjnie wyposażoną przestrzeń zabaw dla dzieci. Z budynku nowej świetlicy korzystać będą również osoby należące Klubu Seniora z Cikowic i Stanisławic, Koła gospodyń wiejskich oraz Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”.

Fundusze Europejskie lacza mieszkancow.jpg

„Unijna polityka spójności wspiera podejmowanie decyzji inwestycyjnych jak najbliżej obywateli. Na przykładzie otwieranego dziś budynku świetlicy multimedialnej w Cikowicach, który w 54% jest finansowany ze wspólnotowego budżetu, widzimy że fundusze UE nie tylko wspierają duże projekty infrastrukturalne, jak autostrady czy gazociągi, ale przede wszystkim lokalne inicjatywy. I wtedy okazuje się, że te zdawałoby się odległe priorytety unijne są całkiem blisko każdego z nas i zbiegają się z potrzebami gmin oraz lokalnych społeczności. Że wszyscy w Unii gramy do jednej bramki" - mówi p. Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Fundusze Europejskie lacza mieszkancow2.jpg

Modernizacja budynku w Cikowicach i przystosowanie go do pełnienia nowej funkcji to jedno zadań realizowanych przez Gminę Bochnia w ramach projektu rewitalizacyjnego, na który Gmina otrzymała łącznie 1,83 mln zł dofinansowania ze środków europejskich.