Fundusze Europejskie są w Małopolsce. Odcinek 5

31.03.2021
Piękno Małopolski tkwi w jej historii, w pracy i myśli pokoleń, które ją tworzyły. To wielowiekowe dziedzictwo zaklęte w kamieniu świątyń, które budowały naszą tożsamość.

Małopolska to region niezwykle bogaty w wyjątkowe przykłady architektury i sztuki sakralnej, które zachwycają zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata. Jednak te unikatowe, pełne skarbów zabytki, potrzebują odpowiedniej ochrony i renowacji. Kluczową rolę w ich odnowie odgrywają środki unijne. 

Piąty odcinek programu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”, poświęcony jest inwestycjom unijnym w obszarze ochrony dziedzictwa sakralnego. 

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza konserwacja i remonty zabytków sakralnych, są jednym z priorytetowych działań Samorządu. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom spuścizny, jaką pozostawili po sobie nasi przodkowie Dbamy, aby te niezwykłe miejsca były odpowiednio zabezpieczone przed upływem czasu. Wielu zabytkom, udało się, przy unijnym wsparciu, przywrócić dawną świetność. Warto zobaczyć, jak pięknieją dzięki Funduszom Europejskim

 – mówi Łukasz Smółka wicemarszałek Małopolski. 

Wersja z napisami oraz tłumaczem PJM. Jeśli potrzebujesz zobacz inne wersje filmu 


Przez najbliższy miesiąc na billboardach, w prasie i telewizji będzie można zobaczyć przykłady obiektów, które odnowiono dzięki unijnym środkom. „Fundusze Europejskie. Bezcenne Skarby Małopolski” - to hasło pierwszej odsłony, tegorocznej kampanii promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce.  Dla tych, którzy preferują wirtualne wycieczki, warto przypomnieć, że dzięki środkom unijnym ponad 3,3 tys. zdigitalizowanych dzieł sztuki ze 168 obiektów sakralnych Małopolski jest dostępnych w  portalu "Sakralne Dziedzictwo Małopolski” .