Fundusze Europejskie w Charsznicy – inwestycje i rozwój

08.09.2019
Tym razem gościliśmy w Kapuścianej Stolicy Polski – małopolskiej Charsznicy. Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich towarzyszył XXV Charsznickim Dniom Kapusty.

Na zdjęciu widoczna jest dwa mężczyzny którzy siedzą. Mężczyzna to ekspert odnośnie Funduszy Europejskich który udziela porad.

Długa lista projektów

Charsznica to przykład Gminy, która wie jak korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Chociaż to tereny rolnicze z roku na rok przybywa tu lokalnych firm, rozwija się baza turystyczno-rekreacyjna i sportowa. Na każdym kroku widać aktywność i determinacje lokalnych władz w ulepszaniu warunków życia mieszkańców Gminy.
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad między innymi za sprawą środków europejskich znacznie poprawiła się infrastruktura techniczna i społeczna. Zbudowano między innymi wodociągi z oczyszczalnią ścieków i elektrownią słoneczną, zainstalowano ponad 500 kolektorów słonecznych dla uzyskania ciepłej wody na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej. Zamontowano nowoczesne oświetlenie, wyremontowano drogi – długo można wymieniać gminne inwestycje, ale tu myśli się także o człowieku.

Pomoc, wsparcie, opieka

Gmina troszczy się o osoby starsze, niepełnosprawne, potrzebujące pomocy. Wybudowano Dom Pomocy Społecznej, budynki po zamkniętych szkołach zagospodarowano dla osób starszych i niepełnosprawnych. W Witowicach powstał Zakład Aktywności Zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych, a w Podlesicach prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 20 podopiecznych.

Czas na rewitalizację

Do połowy przyszłego roku na terenie Miechowa - Charsznicy będzie prowadzonych 8 projektów. W budynku zabytkowego dworca PKP powstanie lokalne centrum aktywności społeczno-zawodowo-kulturalnej, w którym swoje siedziby będzie mieć Gminny Ośrodek Kultury, świetlica środowiskowa, punkt interwencji kryzysowej, punkt aktywizacji zawodowej i spółdzielnia socjalna. Przy budowanym przedszkolu gminnym zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni, a na terenie administrowanym przez spółdzielnię mieszkaniową staną altany, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz mała architektura, które będą idealnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Oprócz tego projekt zakłada termomodernizację Gminnej Biblioteki Publicznej i 8 budynków mieszkalnych należących do gminy Charsznica.

Aktywni mieszkańcy

Gmina chce być miejscem przyjaznym nie tylko mieszkańcom, ale też odwiedzającym ją gościom. Razem z innymi dziesięcioma Gminami Charsznica włączyła się w budowę małopolskich szlaków rowerowych.

Fundusze Europejskie - w centrum zainteresowania

Tradycyjnie bardzo dużo pytań dotyczyło wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej, ale pytanie nie dotyczyły tylko bezzwrotnych dotacji, wiele osób interesowały także pożyczki. Specjaliści dyżurujący w Mobilnym Punkcie Informacyjnym przeprowadzili także mnóstwo rozmów nt. możliwości dofinansowania szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy czy szkoleń zawodowych.