Fundusze Europejskie w Słomnikach - inwestycje w rozwój

27.10.2019
Bezpieczne miejsce do życia, a także wypoczynku w przyjaznym środowisku. – to fragment strategii Gminy Słomniki, konsekwentnie realizowanej od 2014 r., także przy wsparciu środków unijnych.

W efekcie Słomniki stały się nowoczesną gminą z dużą determinacją dbającą o jej zrównoważony rozwój. Jak bardzo mieszkańcy i instytucje są nastawieni na wykorzystywanie możliwości jakie dają Fundusze Europejskie pokazało zainteresowanie ofertą Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Kierunek – Fundusze Europejskie

Informacji nt. możliwości pozyskania dotacji unijnych udzielali specjaliści z Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy między innymi doradzali gdzie szukać dofinansowania na założenie własnego biznesu, kiedy i jak starać się o wsparcie finansowe na rozwój firmy czy dotacje na projekty proekologiczne. Ponadto bezpłatnie konsultowali jak przygotować wniosek, prowadzić i rozliczyć projekt.

Kurs na rozwój

Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyło się stoisko projektu Kierunek Kariera. Tu można było porozmawiać z doradcą i dowiedzieć się jak otrzymać dofinansowanie do szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy czy szkoleń zawodowych. „Kierunek Kariera”, to projekt oferujący specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery, czyli: bony szkoleniowe. Możesz skorzystać, jeśli jesteś: osobą pracującą lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników; masz powyżej 25 lat i posiadasz wykształcenie, co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub masz powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie; mieszkasz i pracujesz w Małopolsce.

Mania pracowania! – Lubię to!

Wyjątkowo do Mobilnego Punktu Informacyjnego dołączył także Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z dwoma projektami skierowanymi do osób młodych poszukających pracy.

„MANIA PRACOWANIA V" oraz „Lubię to IV” to projekty mające na celu umożliwienie znalezienie zatrudnienia dla 580 osób w wieku 30+, Młodzi ludzie na stażach i szkoleniach zawodowych uczą się jak znaleźć i utrzymać zatrudnienie. Dla tych, którzy podejmą się pracy na swoim wypłacane są środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Twój Partner w biznesie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informowała o możliwości wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE, które MARR realizuje obecnie, jak też planuje realizować w przyszłości. Była możliwość skorzystania z konsultacji w zakresie związanym z dokumentacją konkursową, przygotowaniem biznesplanów, projektów, itp.

  • Projekt Dobry Czas na Pracę – projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia, niepracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie.
  • „Dobry Czas na Biznes” dla osób zakładających działalność gospodarczą w wieku 30 lat i więcej
  • „Lider CSR – zarządzanie wiekiem” dla przedsiębiorców.
  • Małopolskie bony rozwojowe
  • Projekt Akademia Menadżera - skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP.
  • Projekt Dobry Czas na Adaptację do Zmian – w ramach projektu osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub odchodzące z rolnictwa mogą uzyskać wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia.

Pod skrzydłami Tele – Anioła

Nie zabrakło także informacji o Małopolskim Tele-Aniele – projekcie mającym na celu pomoc dla osób niesamodzielnych, które z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego wieku, powinny być objęte stałą opieką.

Zobacz również Więcej informacji o Małopolskich Punktach Informacyjnych na stronie:  www.fundusze.malopolska.pl/MPI oraz w wydarzeniu na profilu Facebook Małopolska Fundusze Europejskie