Gmina Dobczyce coraz bardziej atrakcyjna turystycznie

13.05.2020
Już wkrótce gmina Dobczyce będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem na turystycznej mapie Małopolski. Przy wsparciu Funduszy Europejskich zmienia się otoczenie Zbiornika Dobczyckiego.

Dzięki realizacji projektu związanego z zagospodarowaniem otoczenia Zbiornika Dobczyckiego rozwinie się oferta rekreacyjna i turystyczna gminy, wykorzystująca niezwykłe walory przyrodnicze i kulturowe tego obszaru. Mieszkańcy zyskają m.in. przestronny park miejski, nowe ścieżki rowerowe oraz nowoczesne korty tenisowe. Dziś, wicemarszałek Tomasz Urynowicz spotkał się z burmistrzem Dobczyc Tomaszem Susiem, by porozmawiać i ocenić stan realizacji przedsięwzięcia.

"Projekt, który jest finansowany w dużej części z funduszy europejskich z pewnością zmieni gminę nie do poznania. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach sprawi, że mieszkańcy zyskają nowe miejsce rekreacji, w otoczeniu pięknej przyrody. Spacerowicze i rowerzyści będą z pewnością zachwyceni. To miejsce ma ogromny potencjał, by otworzyć się także na turystów spoza regionu"

- mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Inwestycja składa się  z kilku etapów. Pierwszy z nich dotyczy rozbudowy parku miejskiego wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną. W przestronnym parku pomiędzy drzewami powstały alejki spacerowe, które tworzą ścieżki pieszo-rowerowe. W ramach inwestycji zbudowano m.in. ścieżkę po lewej stronie Raby, która łączy park z mostem. Już wkrótce najmłodsi mieszkańcy odwiedzający park będą mogli korzystać z placu zabaw czy toru do gry w bulle, a ci nieco starsi z siłowni plenerowej. Nie zabraknie tu ławek, koszy, stojaków rowerowych, a także nowego oświetlenia i monitoringu. W ramach prac rozbudowano także parking oraz zaadaptowano budynek na punkt obsługi turystycznej. A wszystko to wśród uporządkowanej, pięknej, zielonej scenerii. 

Plac zabaw

Warto dodać, że modernizacja istniejącej dróżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Raby objęła przebudowę wysłużonej asfaltowej ścieżki biegnącej po wale oraz budowę ścieżki o nawierzchni mineralnej. 

Alejka w parku

W ramach inwestycji, w kolejnym etapie, z myślą o mieszkańcach preferujących aktywny tryb życia w parku powstaną trzy korty tenisowe wraz z niezbędnym zapleczem. Realizacja projektu zwiększy także atrakcyjność turystyczną Wzgórza Staromiejskiego. W ramach realizacji tego etapu będą przebiegać prace wzdłuż murów miejskich, z południowej strony wzgórza, pozwalające na likwidację metalowego ogrodzenia. Na miejscu pojawi się nowe oświetlenie, a także powstanie ścieżka spacerowa od bramy miejskiej do zamku wzdłuż południowej części murów miejskich. To jednak nie wszystko. Zaplanowano budowę kładki łączącej wzgórza Starego Miasta z zaporą, powstanie też ścieżka wokół kościoła oraz zostanie zmodernizowana ścieżka łącząca wzgórze z ul. Podgórską. Oprócz tego zostanie uporządkowana zieleń na terenie wzgórza oraz zostanie przebudowany i rozbudowany parking przy ulicy Podgórskiej, pozwalający przyjąć zwiększony ruch turystyczny.

Plac zabaw

Podczas wizyty w parku wicemarszałek Tomasz Urynowicz oraz radni województwa: Robert Bylica i Stanisław Bisztyga posadzili drzewo. 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.