Informacja dotycząca projektów zgłoszonych w trybie pozakonkursowym i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.07.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego dziękuje za przesłane propozycje projektów pozakonkursowych w ramach naboru na zgłoszenia dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego oraz w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 991/20 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie projektów zgłoszonych w trybie pozakonkursowym i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu na ścieżkę identyfikacji w trybie pozakonkursowym następujących zgłoszonych projektów:

  1. projekt pn. Utworzenie Muzeum PALACE zgłoszony przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Projekt będzie identyfikowany w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  2. projekt pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni -  budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zgłoszony przez Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Projekt będzie identyfikowany w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.