Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy

05.12.2019

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, Uchwałą Nr 2235/19 z dnia 5 grudnia 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru  do dofinansowania projektu złożonego przez Województwo Małopolskie pn.: SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców w odpowiedzi na nabór nr RPMP.01.03.00-IP.01-12-031/19 dla Działania Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia dokumentów niezbędnych do przygotowania  Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (pdf, 98 KB)

Lista KOP (pdf, 110 KB)